:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  13°C rozproszone chmury

Muzeum Lubuskie - Raport za rok 2017 - (Dane statystyczne)

Muzeum Lubuskie - Raport za rok 2017 - (Dane statystyczne)

Muzeum Lubuskie - Raport za rok 2017 - (Dane statystyczne)

Dane statystyczne za rok 2017

nt. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie raportu przekazanego do GUS za rok 2017

 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim jest jednostką podlegającą pod jednego organizatora – Sejmik Wojewódzki.

Zbiory muzealne na grudzień 2017 r. charakteryzują się następująco:

•             muzealia w pozycjach inwentarzowych: 24 889 szt.

•             depozyty w pozycjach inwentarzowych: 2 119 szt.

•             łącznie: 27 008 obiektów.

W 2017 r. dokonano 140 wpisów ewidencyjnych muzealiów, w tym 16 obiektów pozyskano drogą badań. 123 przedmioty pochodzą z darowizn, a jedna została zakupiona. Pozyskano również 3 wpisy ewidencyjne depozytów.
W ciągu roku Muzeum Lubuskie wypożyczyło od innych muzeów łącznie 130 obiektów, a 119 udostępniło innym jednostkom.

W 2017 r. Muzeum Lubuskie odwiedziło 36 239 osób, 5 204 osób stanowiły zorganizowane grupy (w tym młodzież szkolna 4 151 osób (prawie 80%)). Liczba osób zwiedzających muzeum bezpłatnie wynosiła 25 806 (czyli prawie 70%). W ramach „Nocy Muzeów” wszystkie obiekty Muzeum Lubuskiego odwiedziło łącznie 1 430 osób.

W 2017 r. zorganizowano 10 wystaw czasowych, w tym 8 własnych i 2 współorganizowane. Jednocześnie otwarte dla zwiedzających były 22 wystawy stałe.

Biorąc pod uwagę działalność wydawniczą, sytuacja wyglądała następująco:

•             skatalogowano 2 zbiory w nakładzie 1000 egzemplarzy

•             wydano 1 informator/folder w nakładzie 1000 egzemplarzy

•             wydano 1 rocznik/serię wydawniczą w nakładzie 300 egzemplarzy

W przypadku pozostałej działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej liczby kształtowały się następująco:

•             zorganizowano 43 odczyty/ prelekcje/ spotkania, gdzie wzięło udział 3 430 uczestników

•             zorganizowano 3 koncerty, na które łącznie przybyło 202 odbiorców

•             zorganizowano 1 konkurs, którym wzięło udział 35 uczestników

•             zorganizowano 288 warsztatów, w których udział wzięło 6 014 uczestników

•             zorganizowano 6 imprez plenerowych, w których wzięło udział 6 810 uczestników

•             zrealizowano 79 tematów lekcji muzealnych podczas 85 zajęć, w których uczestniczyło 1 679 osób

W przypadku innego rodzaju działalności Muzeum Lubuskie prowadzi:

•             wynajem pomieszczeń

•             sprzedaż wydawnictw

Muzeum Lubuskie prowadziło samodzielnie 15 programów badawczych, z których 10 zakończyło. We współpracy prowadziło 5, z czego zakończyło 2.

Liczba zdigitalizowanych  muzealiów w roku 2017 wynosiła 8 563 sztuk, z czego w samym 2017 r. zdigitalizowano
2 694 sztuki. Poniesiono koszty w wysokości 30 000 zł. Liczba obiektów poddanych konserwacji w ciągu roku wynosiła 11 sztuk.

W przypadku źródeł finansowania dotacje ogółem stanowiły 2 482 000 zł, z czego wszystko pochodziło z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Środki własne stanowiły 209 000 zł, z czego:

•             20 000 zł – wpływ z biletów

•             1 000 zł – wpływ z wydawnictw

•             11 000 zł – wpływ z wynajmu pomieszczeń

muzeum, gus, statystyki, historia, współpraca - komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Historia, - więcej informacji