Gorzow   /   Ogłoszenia Gorzów   /  Nieruchomości Gorzów   /  Praca Gorzów   /  Aktualności   /  Sport   /  Moto   /  Mapa   /  MZK   /  Pogoda   /  TV   /  Dodaj Ogłoszenie
wildom
ogloszenia
taxiaskana.pl
Taxi Gorzow
Ogłoszenia
Praca Gorzów
Nieruchomosci Gorzow
Motoryzacja
Dodaj ogłoszenie

Dodawanie OgłoszeniaWybierz Kategorie: 


Regulamin zamieszczania ogłoszeń w portalu - egorzow.pl


Ostatnia zmiana regulaminu: 27 grudzień 2009

Pkt 1: Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

Pkt 2: Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

Pkt 3: Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

Pkt 4: Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać.

Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia.

Pkt 5: Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania materiałów reklamowych (w rozsądnej ilości), komunikatów związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń.

Serwis zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).

Pkt 6: Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii.

Pkt 7: Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości (np. zarób 5000PLN w miesiąc), reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów. W szczególności zabrania się oferowania:
 • pisania prac maturalnych i dyplomowych,
 • zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet,
 • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych,
 • zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych,
 • pracy w agencjach towarzyskich,
 • leków i produktów farmaceutycznych,
 • rzeczy pochodzących z kradzieży,
 • wyrobów tytoniowych i alkoholowych,
 • kopii materiałów chronionych prawem autorskim,
 • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
 • materiałów pornograficznych,
 • broni i narkotyków.

  Pkt 8: Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu - nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.

  Pkt 9: Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.

  W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
 • za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie,
 • umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.

  Pkt 10: Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.

  Pkt 11: Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.

  Pkt 12: Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.

  Pkt 13: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.
 • Gorzow - Portal
  Moto Gorzow
  http://facebook.com/egorzow
  Ogłoszenia Gorzów
  Ogłoszenia Gorzów
  Copyright © egorzow.pl
  Kontakt Reklama